Chăm Sóc Khách Hàng SAWACO

Phòng Công nghệ Thông tin SAWACO

Phần mềm Chăm sóc khách hàng SAWACO được xây dựng và phát triển từ tháng 06/2020. Phần mềm được cung cấp miễn phí đến người dùng và khách hàng của SAWACO.

Xem tiếp...

Nhóm phát triển phần mềm SAWACO

Nguyễn Đình Ký: Quản lý, trưởng nhóm phát triển phần mềm.

Dương Ngọc Hoàng: Phát triển ứng dụng nền tảng điện thoại di động.

Phan Quốc Toàn: Lập trình viên, phát triển phần mềm.

Võ Nhật Tân: Lập trình viên, kiểm thử phần mềm, hỗ trợ người dùng sử dụng Chăm sóc khách hàng.

Từ Tú Ánh: Thiết kế đồ họa, giao diện ứng dụng.

Xem tiếp...

Chăm Sóc Khách Hàng SAWACO

Thông tin liên hệ

  • Để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như hướng dẫn sử dụng phần mềm, người dùng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ Email:
    Webmaster@sawaco.com.vn
Chăm Sóc Khách Hàng SAWACO